diumenge, 20 de novembre del 2011

Taxes/tasas secretaria 2012-2013

Benvolgudes famílies,

A partir de dia 18 de novembre de 2011 i per raons econòmiques, tots els certificats i altres documents que se sol·licitin a la secretaria del nostre centre, tindran el preu que a continuació s’especifica i que se pagarà en el moment de la recollida.
  • Certificats 1 euro
  • Carnet del centre:
    • El primer serà gratuït
    • La 1ª renovació (pèrdua…) 1 euro
    • Altres renovacions 3 euros
No obstant, volem informar que la documentació que se dona en acabar alguna de les etapes educatives (4t de l’ESO i 2n de Batxillerat), com són l’historial acadèmic, certificat d’estudis, expedient…se donarà de forma gratuïta.

Att. Direcció

Queridas familias,

A partir de día 18 de noviembre de 2011 y por razones económicas, todos los certificados y demás documentos que se soliciten en la secretaría de nuestro centrotendrán el precio que a continuación se especifica y que se pagará en el momento de la recogida:
Carné del centro: El primero será gratuito. La 1 ª renovación (pérdida ...) 1 euro Otros renovaciones 3 euros No obstante, queremos informar que la documentación que se da al terminar alguna de las etapas educativas (4 º de la ESO y 2 º de Bachillerato), como son el historial académico, certificado de estudios, expediente, etc. se dará de forma gratuita.Certificados: 1 euro. Atte. Dirección