dimarts, 11 d’octubre del 2016

https://drive.google.com/file/d/0ByBUKklyaXt-aEhiVGpsSl9Dc2s/view?usp=sharing

Fes-te soci !!

VISITA NUESTRA WEB

                    VISITA LA NOSTRA WEB


dilluns, 2 de setembre del 2013

HORARIS-LÍNIAS BUS/ HORARIOS-LÍNEAS BUS ESCOLAR/SCHOOL BUS TIMETABLE BENDINAT


De moment, no s'han lliurat els carnets de Bus escolar.
 Si teniu dubtes, reclamacions o qualselvol tipus de problema dirigiu-vos a les oficines del Centre.
De momento no se han entregado los carnets de Bus escolar.
. En caso de duda, reclamación o cualquier tipo de problema diríjase a las oficinas del Centro.

SCHOOL BUS TIMETABLE 2013-2014
The School Bus Card has not already been issued.
Las paradas son las mismas de los cursos anteriores y los buses paran en los lugares indicados. El primer día será una hora más tarde.
Obs: Las paradas no se pueden alterar ya que el contrato con la Consellería así lo estipula.

Bendinat Team

dimarts, 29 de gener del 2013

L'IES Bendinat amb ASDICA


 El departament d'educació física del nostre Centre col·labora amb ASDICA amb una cursa solidària el dijous 30 de gener. Les activitats previstes ténen com a objectius 
 • Recaptar diners per ASDICA, Associació de Persones amb Discapacitat de Calvià, per mitjà d’una cursa solidària.
 • Conèixer les funcions socials de l’associació, així com la seva situació actual i les activitats que realitzen.
 • Realitzar cartells i missatges relacionats amb el dia de la pau i la integració de les persones amb discapacitat .

diumenge, 20 de gener del 2013

Ocidiomes i l'IES Bendinat es posen en marxa !

Ocidiomes i l'IES Bendinat tornen a posar en marxa els campus d'aprenentatge d'idiomes durant les vacances. Degut a l'èxit i responent a les peticions de les famílies, obrim ja el Campus de Pàsqua i el d'estiu.
A més i de cara a millorar el nivell dels alumnes i a preparar exàmens finals i selectivitat obrim termini d'inscripció des del mes de febrer.
Si estan pensant en que el seu fill/a estudïi a l'estranger quina millor oportunitat que fer ho amb Ocidiomes.
No arribeu tard !!
No espereu al darrer moment !!
Planifica't

Reunió informativa 22 de gener a les 19 hores
Reunión informativa 22 de enero a las 19 horas

Ocidiomes y el IES Bendinat vuelven a poner en marcha los campus de aprendizaje de idiomes durante las vacaciones. Debido al éxito y respondiendo a las peticiones de las famílias, abrimos ya el Campus de Pascua y el de verano.
Además y de cara a mejorar el nivel de los alumnos y a preparar exámenes finales y selectividad abrimos el plazo de inscripción desde el mes de febrero.
Si estan pensando en que su hijo/a estudien en el extranjero  que mejor oportunidad que hacerlo con Ocidiomes.
No lleguen tarde !!
No esperen al último momento !!
Planifícate !!

dilluns, 3 de setembre del 2012

Sol·licitud d'accés a informació per a les families/ Solicitud de acceso a información para las familias

L'IES Bendinat, en una primera fase, facilita a les famílies dels alumnes d'ESO, l'accés a l'informació educativa. A través de la WEB podran conèixer entre d'altres: Les faltes d'assistència, qualificacions, horaris, professorat, així com estar en contacte amb el seu tutor.


Podeu emplenar la sol·licitud (que tambè s'ha donat als alumnes) per demanar l'accés. Aquest formulari el pot entregar l'alumnat a la secretaria del centre si bé el sol·licitant haurà de venir personalment a recollir la contrasenya i l'usuari.


Dessitgem que aquesta nova eina sigui de gran utilitat i afavoresqui la relació i la comunicació families-centre.
Atentament, l'equip directiu.


El IES Bendinat, en una primera fase, facilita a las familias de los alumnos de ESO, el acceso a la información educativa de sus hijos. A través de la WEB podrán conocer entro otros: faltas de asistencia, calificaciones, horarios, profesores así como establecer contacto con su tutor.


Pueden rellenar la solicitud (que también se ha dado a los alumnos) para solicitar el acceso. Este formulario lo puede entregar el alumno en la secretaria del centro, si bien, el solicitante tendrá que recoger personalmente su usuario y contraseña.


Esperamos que esta nueva herramienta sea gran utilidad y  favorezca la relación y la comunicación familias-centro.
Atentamente, el equipo directivo.divendres, 31 d’agost del 2012

Nou horari oficines/Nuevo horario oficinas

 L’horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
El horario de atención al público será de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

diumenge, 20 de novembre del 2011

Taxes/tasas secretaria 2012-2013

Benvolgudes famílies,

A partir de dia 18 de novembre de 2011 i per raons econòmiques, tots els certificats i altres documents que se sol·licitin a la secretaria del nostre centre, tindran el preu que a continuació s’especifica i que se pagarà en el moment de la recollida.
 • Certificats 1 euro
 • Carnet del centre:
  • El primer serà gratuït
  • La 1ª renovació (pèrdua…) 1 euro
  • Altres renovacions 3 euros
No obstant, volem informar que la documentació que se dona en acabar alguna de les etapes educatives (4t de l’ESO i 2n de Batxillerat), com són l’historial acadèmic, certificat d’estudis, expedient…se donarà de forma gratuïta.

Att. Direcció

Queridas familias,

A partir de día 18 de noviembre de 2011 y por razones económicas, todos los certificados y demás documentos que se soliciten en la secretaría de nuestro centrotendrán el precio que a continuación se especifica y que se pagará en el momento de la recogida:
Carné del centro: El primero será gratuito. La 1 ª renovación (pérdida ...) 1 euro Otros renovaciones 3 euros No obstante, queremos informar que la documentación que se da al terminar alguna de las etapas educativas (4 º de la ESO y 2 º de Bachillerato), como son el historial académico, certificado de estudios, expediente, etc. se dará de forma gratuita.Certificados: 1 euro. Atte. Dirección

divendres, 19 d’agost del 2011

MISSATGES I SMS A LES FAMÍLIES/MENSAJES SMS Y E-MAILS A LAS FAMILIAS/ FREE SMS AND E-MAIL REMINDERS


EXPLICACIÓ DE LA CODIFICACIÓ QUE UTILITZA EL XESTIB (programa de gestión de l’IES BENDINAT) A L’ENVIAMENT DELS MISSATGES DE MÒBILS I/O E-MAIL A LES FAMILIES.

Cada setmana, s’envia als pares/mares o tutors legals que ho han sol·licitat el resum de faltes d’assistència, puntualitat i sancions dels alumnes a través d’un missatge al móvil i/o e-mail.
La codificació emprada és la següent:
FAJ: Faltes d'assistència justificades
FANJ: Faltes d’assistència no justificades
PJ: Faltes de puntualitat justificades
PNJ: Faltes de puntualitat no justificades
FDJ: Faltes per dia justificades
FDNJ: Faltes per dia no justificades
PDJ: Faltes de puntualitat per dia justificades
PDNJ: Faltes de puntualitat per dia no justificades.
SAN: Sancions

EXPLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN QUE UTILIZA EL XESTIB (programa de gestión del IES BENDINAT) EN EL ENVÍO DE MENSAJES DE MÓVIL I/O E-MAIL A LAS FAMILIAS.

Cada semana, se envía a los padres/ madres o tutores legales que lo han solicitado el resumen de faltas de asistencia, puntualidad y sanciones de los alumnos a través de un mensaje de móvil o/y de correo electrónico (e-mail).
La codificación utilizada es la siguiente:
FAJ: Faltas de asistencia justificadas
FANJ: Faltas de asistencia no justificadas
PJ: Faltas de puntualidad justificadas
PNJ: Faltas de puntualidad no justificadas
FDJ: Faltas por día justificadas
FDNJ: Faltas por día no justificadas
PDJ: Faltas de puntualidad por día justificadas
PDNJ: Faltas de puntualidad por día no justificados.
SAN: Sanciones

KEY TO THE CODE USED BY THE XESTIB (COMPUTER PROGRAM OF THE SCHOOL) FOR TEXT MESSAGES AND EMAILS TO FAMILIES.

Each week those parents or guardians who have requested it will receive a summary of absence, lateness and detention of their children by text message or email.
The code used is as follows:
FAJ: Justified absence
FANJ: Non justified absence
PJ: Justified lateness
PNJ: Non justified lateness
FDJ: Justified absence per day
FDNJ: Non justified absence per day
PDJ: Justified lateness per day
PDNJ: Non Justified lateness per day
SAN: Detention

Si desitja gaudir del servei (gratuit) o té cap dubte, poseu-vos en contacte amb el centre/ Si desea disfrutar del servivio ( gratuito) o tiene alguna duda al respecto, póngase en contacto con el centro/If you wish to make use of this service (free) or need more information contact the school.
Institut d’Educació Secundària BENDINAT
C/ Arquitecte Francesc Cases 13, 07181 – Bendinat ( Calvià)
Tel. 971402565 Fax 971402606

http://www.iesbendinat.net/ iesbendinat@educacio.caib.es
SALUTACIONS CORDIALS/ SALUDOS CORDIALES/ BEST WISHES
Observaciones: Debido a recortes presupuestarios de la Conselleria, desde febrero  de 2010 los mensajes de faltas serán enviados preferentemente a través de e-mail. En el caso de que deseen recibir los mensajes de faltas por este medio, les rogamos nos comuniquen su dirección electrónica si no lo han hecho. Sus datos serán tratados según la ley de protección de datos

divendres, 27 de maig del 2011

Asociación de antiguos/as alumnos/as y ORLAS

Asociación de antiguos/as alumnos/as. Hay pendiente organizar una asociación de este tipo. Por si alguien se anima o quiere empezar... en http://www.facebook.com/ ya hay algo
AQUÍ TENÉIS LAS PROMOCIONES DE LOS CURSOS PASADOS.
promoció 2n BTX curs 2004-2005
promoció 2n BTX curs 2005-2006
promoció 2n BTX curs 2006-2007
promoció 2n BTX curs 2007-2008
promoció 2n BTX curs 2008-2009
promoció 2n BTX curs 2009-2010
Promoció 2n BTX curs 2010-2011 novetat

dilluns, 23 de maig del 2011

INFORMACIÓ DE TÍTOLS/ INFORMACIÓN DE TÍTULOS

Les comunicacmos que en las oficinas del centro ya están a su disposición:
 -  los títulos de secundaria correspondientes a los alumnos que finalizaron sus estudios académicos los cursos 2005-2006 y 2006-2007.
-  los títulos de bachillerato correspondientes a los cursos académicos 2004-2005 y 2005-2006.
- los títulos de AFD21 hasta el curso 2008-2009.
Para recogerlos deben venir con el dni durante el horario de atención al público ( LMXV de 9 a 13 h -jueves cerrado-).


Els comuniquem que a les oficines del centre ja estan a la seva disposició:
  - els títols de secundària corresponents als alumnes que van finalitzar els seus estudis acadèmics dels cursos 2005-2006 i 2006-2007.
- els títols de batxillerat corresponents als cursos acadèmics 2004-2005 i 2005-2006
Per recollir-los han de venir amb el dni durant l'horari d'atenció al públic (LMXV de 9 a 13 h-dijous tancat-).

- els títols de AFD21 fins al curs 2008-2009.
The Bendinat Team

divendres, 10 d’octubre del 2008

BIENVENIDOS AL IES BENDINAT/ BENVINGUTS A L'IES BENDINAT/ WELCOME TO BENDINAT SECONDARY SCHOOLBenvinguts!
Bienvenue! Welcome! 歡迎! Willkommen! Benvenuto! 반갑습니다! Seja bem-vindo(a)! Välkomnande! Bienvenido!Kalos orisate Chaire! Velkomen!Marhaban! Välkommen! Ahlan wa sahlan! Dobro pozhalovat'!