dilluns, 3 de setembre del 2012

Sol·licitud d'accés a informació per a les families/ Solicitud de acceso a información para las familias

L'IES Bendinat, en una primera fase, facilita a les famílies dels alumnes d'ESO, l'accés a l'informació educativa. A través de la WEB podran conèixer entre d'altres: Les faltes d'assistència, qualificacions, horaris, professorat, així com estar en contacte amb el seu tutor.


Podeu emplenar la sol·licitud (que tambè s'ha donat als alumnes) per demanar l'accés. Aquest formulari el pot entregar l'alumnat a la secretaria del centre si bé el sol·licitant haurà de venir personalment a recollir la contrasenya i l'usuari.


Dessitgem que aquesta nova eina sigui de gran utilitat i afavoresqui la relació i la comunicació families-centre.
Atentament, l'equip directiu.


El IES Bendinat, en una primera fase, facilita a las familias de los alumnos de ESO, el acceso a la información educativa de sus hijos. A través de la WEB podrán conocer entro otros: faltas de asistencia, calificaciones, horarios, profesores así como establecer contacto con su tutor.


Pueden rellenar la solicitud (que también se ha dado a los alumnos) para solicitar el acceso. Este formulario lo puede entregar el alumno en la secretaria del centro, si bien, el solicitante tendrá que recoger personalmente su usuario y contraseña.


Esperamos que esta nueva herramienta sea gran utilidad y  favorezca la relación y la comunicación familias-centro.
Atentamente, el equipo directivo.